آدرس کارخانه

مشهد – بلوار طرحچی – نبش طرحچی ۲۰ – شرکت سوله ساز توس

شماره تماس

مدیر عامل : 09151114250 

مدیر تولید : 09151156870

دفترکارخانه¹ : 05136902250
دفتر کارخانه² : 05136902259

 

ایمیل پشتیبانی

Soolesaz@radwebco.com

پیغام خود را با استفاده از این فرم بفرستید